Đăng ký để nhận bản tin 

​Linh đang duy trì 2 bản tin về 2 chủ đề mà Linh có chuyên môn:

Freelance to Freedom

Chia sẻ kỹ thuật viết, sáng tạo nội dung và những bài học về mô hình kinh doanh chất xám (trị giá hàng tỷ đồng) của mình!

Xem bản tin 

2

​Raised Gentle

Chia sẻ kiến thức về tâm lý học trẻ em và các kỹ thuật nuôi dạy con nhẹ nhàng, ôn hoà.

​​Xem bản tin 

Image by Sincerely Media