Viết tốt hơn chỉ với 3 phút


Dùng nhiều từ "rằng", "đó là", như...

Ví dụ: Bạn nghĩ rằng tôi nói dối nhưng không phải như vậy.

Nên gọt thành: Bạn nghĩ tôi nói dối nhưng không phải vậy. Dùng nhiều "Tôi nghĩ", "Tôi thấy", "Tôi cho rằng"...

Cho thêm những cụm này chẳng có ý nghĩa và giá trị nhiều khi rõ ràng bài mà bạn viết đang là để thể hiện quan điểm của bạn. Dùng 1-2 chỗ thì được, mình thấy có bạn gần như đoạn nào trong bài cũng có. Không cần dùng nó thì bạn vẫn có thể củng cố và chứng minh được quan điểm của mình mà.

Ví dụ: Tôi nghĩ rằng đây là một tình huống khó khăn.

Nên gọt thành: Đó là tình huống khó khăn.

Câu dài, thừa từ

Bạn có tin hay không nhưng sự thật là hầu hết các câu đèu có thể cắt đi một nửa độ dài mà không làm sai ý nghĩa. Kể cả câu có 2-3 từ cũng được. Độc giả nên có những khoảng trống và bài viết cần có câu dài - ngắn xen kẽ để tạo ra nhịp điệu.

Câu mở đầu hoặc đoạn mở đầu khá dài dòng, thậm chí không cần thiết

Ban đầu, câu mở của bài viết này mình viết là: Sau mỗi bài viết, dành ra 3 phút để làm những việc này, bạn sẽ trở thành cây viết tốt hơn.

Rồi sau đó mình sửa lại là: Viết tốt hơn chỉ với 3 phút làm việc này.

Các bạn từ biên tập trên bài của mình nhé!


274 views0 comments